Projekt “Widzę-Doświadczam-Rozumiem”

Założenia projektu „Widzę, doświadczam, rozumiem”

Realizowane zajęcia dodatkowe w ramach Projektu „Widzę, doświadczam, rozumiem”

Uczestnictwo w zajęciach w ramach projektu „Widzę , doświadczam, rozumiem” daje uczniom możliwość samorealizacji, opanowania wiedzy, zdobywania dodatkowych umiejętności, poszerzania własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką. Zajęcia pobudzają aktywność dzieci, współdziałania w zespole, kształtują właściwe postawy i charakter młodego człowieka.

 Warsztaty edukacyjne – Klocki Lego

 Zajęcia kółka fotograficzno – graficznego