Świetlica szkolna

Świetlica szkolna

sprawuje opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach:

budynek główny
6.30 – 16.30

filia
6.30 – 16.30

Nauczyciele wychowawcy 

kierownik świetlicy:
mgr Iwona Cieślik

wychowawcy:
mgr Lucyna Czarnota
mgr Łukasz Jahnke
mgr Katarzyna Konkolewska
mgr Magdalena Kowalska
mgr Agnieszka Piątkowska
mgr Krzysztof Plutowski
mgr Katarzyna Ringwelska
mgr Monika Smugała