Tablica ogłoszeń

WAŻNE INFORMACJE

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców (zobacz więcej)

1Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto nr 28 8340 0001 0003 8898 2000 0001 Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Starogardzie Gd., Al. Jana Pawła II 4 z dopiskiem – imię, nazwisko i klasa do której dziecko uczęszcza.
2Przypominamy wszystkim rodzicom, iż w tym roku szkolnym szkoła nie współuczestniczy w organizowaniu postępowania dotyczącego ubezpieczania dzieci. Dotychczasowe ubezpieczenie kończy się dnia 31 sierpnia 2016 r.
3UWAGA! Opłaty za wyżywienie dzieci należy wpłacać przelewem na nowy nr konta do opłat za obiady w szkole 26 8340 0001 2002 0007 4580 0003 Bank Spółdzielczy Starogard Gdański, bądź gotówką w placówkach Banku Spółdzielczego (zwolnienie z prowizji).

 

KONKURSY I WYDARZENIA

W maju odbyła się Olimpiada Historyczna. Wzięło w niej udział 11 osób. Nagrodzono czterech: Alana Krefta, Huberta Bukowskiego, Mateusza Jóźwika i Mikołaja Bielińskiego. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

1. Sukces naszych uczniów w VIII Wojewódzkim Konkursie Literackim “Pod ojczystym niebem” (czytaj więcej)

2. Internetowy Konkurs Matematyczny MATMIX.pl (czytaj więcej)