Tablica ogłoszeń

WAŻNE INFORMACJE

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców (zobacz więcej)

1Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać na konto nr 28 8340 0001 0003 8898 2000 0001 Rada Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Starogardzie Gd., Al. Jana Pawła II 4 z dopiskiem – imię, nazwisko i klasa do której dziecko uczęszcza.
2Przypominamy wszystkim rodzicom, iż szkoła nie współuczestniczy w organizowaniu postępowania dotyczącego ubezpieczania dzieci. Każdy rodzic ubezpiecza dziecko we własnym zakresie.
3UWAGA! Opłaty za wyżywienie dzieci należy wpłacać przelewem na nowy nr konta do opłat za obiady w szkole 26 8340 0001 2002 0007 4580 0003 Bank Spółdzielczy Starogard Gdański, bądź gotówką w placówkach Banku Spółdzielczego (zwolnienie z prowizji).

 

KONKURSY I WYDARZENIA

 

OBIADY

Zgłoszenie korzystania ze stołówki szkolnej (pobierz) 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej w PSP nr 4 (czytaj więcej)

1. Opłata za obiady na październik 2017 (czytaj więcej)

 

OGŁOSZENIA

Zachęcamy  wszystkich uczniów, którzy chcą wysłać rysunki, listy, kartki pocztowe Powstańcom Warszawskim do przynoszenia ich do p. Sylwii Kortas- Kielbratowskiej do dnia 27 września.