Z życia szkoły

Koszyk owoców

1 — kopia

Prace dzieci wykonane pod kierunkiem pani Iwony Glińskiej-Kałki w ramach kółka plastycznego. (foto i opracowanie graficzne Ewa N.)